71/78 33936

Kurs dla lekarzy ortodontów

Kurs dla lekarzy ortodontów

Podczas kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

• Ocena twarzy, jej struktur kostnych i miękkich

• Dokumentacja fotograficzna i radiologiczna pacjenta w planowaniu przypadków ortognatycznych

• Rola lekarza ortodonty w zespole ortognatycznym i zasady współpracy ortodontyczno-chirurgicznej

• Holistyczne spojrzenie na problem medyczny pacjenta.

• Leczenie ortodontyczne w różnych wadach szkieletowych do zabiegów ortognatycznych: klasa III, klasa II, asymetrie
ze wskazaniami do zabiegu Le Fort I, BIMAX, BSSO.

• Leczenie ekstrakcyjne w przypadkach chirurgicznych.

• Punkty krytyczne w leczeniu ortodontycznym do zabiegu – jak je rozwiązać?

• Prezentacja przypadków

• Nowe metody w leczeniu pacjentów z wadami szkieletowymi.

 

Ostatnia, popołudniowa część kursu będzie omówieniem przypadków chirurgicznych przygotowanych przez uczestników kursu. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcieliby skonsultować na forum przypadki własnych pacjentów prosimy o wcześniejsze dostarczenie/przesłanie kompletu dokumentacji pacjenta, tzn.: zdjęć wewnątrzustnych i zewnątrzustnych, modeli tradycyjnych lub w formacie 3D, zdjęcia panoramicznego i telerentgenogramu bocznego głowy w zwarciu z analizą cefalometryczną, maksymalnie do 3 tygodni przed rozpoczęciem kursu, na adres:

Zakład Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UMED, ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław, z dopiskiem: „ Dla dr Patrycji Downarowicz – przypadek na kurs” lub drogą mailową: p.downarowicz@gmail.com

Wiedza i doświadczenie lekarza prowadzącego leczenie, umiejętność postawienia właściwej diagnozy i wybór prawidłowej metody leczenia mają decydujące znaczenie dla przeprowadzenia i efektu końcowego terapii. Również jakość zastosowanych przez lekarza materiałów ortodontycznych ma duży wpływ na bezpieczeństwo, skuteczność, bezawaryjność i czas leczenia. Aparaty ortodontyczne systemu Damon z pewnością można zastosować w leczeniu trudnych przypadków ortodontycznych.