71/78 33936

Szkolenie w Barcelonie – część II

Szkolenie w Barcelonie – część II

Dr n. med. Patrycja Downarowicz uczestniczyła w drugiej części Międzynarodowego Kursu Eksperta Chirurgii Ortognatycznej i Ortodoncji Przedchirurgicznej, który odbywał się na Międzynarodowym Uniwersytecie Katalońskim w Barcelonie. W tej części wykładowcy prezentowali interesującą tematykę w zakresie planowania zabiegów ortognatycznych z zastosowaniem techniki 3D oraz nowoczesnej procedury „surgery first”.