71/78 33936
Patrycja Downarowicz

dr n. med. Patrycja Downarowicz specjalista ortodoncji

Doświadczenie zawodowe:

 • Specjalista Ortodoncji
 • Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym
 • Adiunkt w Zakładzie Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 • Doktorat w zakresie ortodoncji
 • konsultant w zakresie ortodoncji w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w zespole zajmującym się leczeniem wad ortognatycznych
 • W 2017 rozpoczęła prestiżowy kurs Eksperta Chirurgii Ortognatycznej i Ortodoncji Przedchirurgicznej na Międzynarodowym Uniwersytecie Katalońskim w Barcelonie
 • autorka licznych publikacji i wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych z zakresu ortodoncji
 • uczestniczka staży szkoleniowych (USA, Niemcy)
 • uczestniczka wielu kursów, konferencji i szkoleń z zakresu ortodoncji i chirurgii ortognatycznej w kraju i za granicą

Członkostwo:

 • Polskie Towarzystwo Ortodontyczne
 • Europejskie Towarzystwo Ortodontyczne

Zainteresowania

 • diagnostyka, kwalifikacja i przygotowanie ortodontyczne do zabiegów ortognatycznych
 • leczenie pacjentów dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do terapii protetycznej i implantologicznej
 • stosuje leczenie niewidocznymi nakładkami

Publikacje

 1. Patrycja Downarowicz, Beata Panek, Beata Kawala, Teresa Matthews-Brzozowska.: Ocena występowania hyperdoncji u pacjentów leczonych w Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji AM we Wrocławiu w roku 2005 As Stomatol. 2006 R.4 nr 5; s.19-21
 2. Patrycja Downarowicz, Beata Kawala.: Implanty jako element kotwiący w leczeniu ortodontycznym pacjentów z brakami w uzębieniu - przegląd piśmiennictwa Mag.Stomatol. 2006 T.16 nr 11; s.24-25
 3. Patrycja Downarowicz, Janina Szeląg, Teresa Matthews-Brzozowska.: Leczenie ortodontyczne tyłozgryzu z protruzją siekaczy, nadzgryzem wtórnym i brakiem miejsca dla kła dolnego prawego. Opis przypadku Mag.Stomatol. 2006 T.16 nr 7/8; s.10-12
 4. Patrycja Downarowicz, Joanna Antoszewska, Beata Kawala, Wojciech Pawlak, Teresa Matthews-Brzozowska.: Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne pacjentów z prognacją żuchwy. Przegląd piśmiennictwa i opis przypadku Mag.Stomatol. 2006 T.16 nr 12; s.74-77 Pkt. MNiSW/KBN: 3.000
 5. Patrycja Downarowicz, Beata Panek, Teresa Matthews-Brzozowska.: Nadliczbowość zębów - opis przypadków i przegląd piśmiennictwa Twój Przegl.Stomatol. 2006 nr 11; s.54-56
 6. Patrycja Downarowicz, Wojciech Gawron, Teresa Matthews-Brzozowska.: Ocena wybranych parametrów klinicznych u dzieci z niedrożnością górnych dróg oddechowych Ann.UMCS - Sectio D: Medicina 2007 Vol.62 suppl.18 no.2; s.69-72 poz.120 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Promocja zdrowia w różnych okresach życia. Lublin, 25-27 maja 2007 r.
 7. Patrycja Downarowicz, Beata Bielicka, Magdalena Tomasz.: Zęby zatrzymane w aspekcie czynników środowiskowych W:Konferencja Naukowa "Czynniki środowiska a stan zdrowia jamy ustnej. Osiągnięcia współczesnej stomatologii". Nałęczów, 25-27 kwietnia 2007 roku. Streszczenia; s.208 poz.205
 8. Patrycja Downarowicz, Beata Kawala, Artur Matthews-Brzozowski.: Prognatyzm żuchwy - diagnostyka, etiologia i leczenie. Na podstawie piśmiennictwa Mag.Stomatol. 2007 R.17 nr 1; s.46-48
 9. Teresa Matthews-Brzozowska, Paweł Bohater, Małgorzata Bohater, Patrycja Downarowicz, Magdalena Tomasz.: Rehabilitacja protetyczna zgryzu krzyżowego częściowego lewostronnego - opis przypadku = Prosthodontic rehabilitation of crossbite occlusion - a case report W:Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Środowiskowe zagrożenia zdrowotne w stomatologii". Lublin, 23-24 listopad 2007 r.; s.137
 10. Patrycja Downarowicz, Beata Bielicka, Magdalena Tomasz.: Impacted teeth in the aspect of environmental conditions Pol.J.Environ.Stud. 2007 Vol.16 no.2C part 1; s.153-155 The Scientific Conference "Environmental factors and state of health of the oral cavity. Achievements in contemporary stomatology". Nałęczów, 25-27 April 2007
 11. Beata Bielicka, Patrycja Downarowicz, Beata Kawala.: Ocena występowania niedoliczbowości zębów u pacjentów leczonych w Zakładzie Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2005 roku Porad.Stomatol. 2007 R.7 nr 2; s.52-57
 12. Beata Bielicka, Patrycja Downarowicz, Beata Kawala, Teresa Matthews-Brzozowska.: Skojarzone leczenie ortodontyczno-protetyczne w rozległych brakach zawiązków zębowych - opis przypadku Protet.Stomatol. 2007 T.57 nr 4; s.276-280
 13. Patrycja Downarowicz, Teresa Matthews-Brzozowska.: Wpływ schorzeń górnych dróg oddechowych na wady zgryzu - przegląd piśmiennictwa Twój Przegl.Stomatol. 2007 nr 6; s.45-46
 14. Patrycja Downarowicz ; promotor prof. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska ; Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Porównawcza analiza cefalometryczna przed i po leczeniu pacjentów z prognacją żuchwy metodą chirurgiczną lub ortodontyczną [praca doktorska] Wrocław, 2007; 129 k.
 15. Patrycja Downarowicz, Wojciech Pawlak, Barbara Warych, Teresa Matthews-Brzozowska, Hanna Gerber.: Cephalometric changes after Class III bimaxillary surgery J.Cranio-Maxillofac.Surg. 2008 Vol.36 suppl.1; s.S230 poz.P.252 Abstracts from the XIXth Congress of the European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery. Bologna (Italy), September 9th-12th, 2008
 16. Teresa Matthews-Brzozowska, Paweł Bohater, Małgorzata Bohater, Patrycja Downarowicz.: Rehabilitacja protetyczna zgryzu krzyżowego całkowitego - opis przypadku = Prosthodontic rehabilitation of crossbite occlusion - a case report Protet.Stomatol. 2008 T.58 nr 5; s.353 poz.P-19 XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki PTS "Primum non nocere w protetyce stomatologicznej". Wałbrzych - Zamek Książ, 2-4 października 2008 r.
 17. Patrycja Downarowicz, Wojciech Pawlak, Barbara Warych, Teresa Matthews-Brzozowska, Henryk Kaczkowski.: Analiza modeli diagnostycznych i przestrzeni dla języka u pacjentów z prognatyzmem żuchwy po operacji dwuszczękowej W:V Międzynarodowa Trójstronna Konferencja Polsko-Czesko-Słowacka Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Sesja Jubileuszowa PTS w Jeleniej Górze "Współpraca międzynarodowa motorem postępu". Jelenia Góra, 9-11.10.2008 r. [CD-ROM]; s.40 poz.25
 18. Patrycja Downarowicz, Wojciech Pawlak, Barbara Warych, Teresa Matthews-Brzozowska, Henryk Kaczkowski.: Porównawcza analiza kefalometryczna przed i po leczeniu prognacji żuchwy metodą chirurgiczną na żuchwie (BSSO) i szczęce (Le Fort I) W:V Międzynarodowa Trójstronna Konferencja Polsko-Czesko-Słowacka Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Sesja Jubileuszowa PTS w Jeleniej Górze "Współpraca międzynarodowa motorem postępu". Jelenia Góra, 9-11.10.2008 r. [CD-ROM]; s.42 poz.27
 19. Wojciech Pawlak, Barbara Warych, Henryk Kaczkowski, Rafał Nowak, Hanna Woytoń, Patrycja Downarowicz.: Surgical-orthodontic treatment of open bite in nongrowing patients W:V Międzynarodowa Trójstronna Konferencja Polsko-Czesko-Słowacka Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Sesja Jubileuszowa PTS w Jeleniej Górze "Współpraca międzynarodowa motorem postępu". Jelenia Góra, 9-11.10.2008 r. [CD-ROM]; s.30 poz.15
 20. Teresa Matthews-Brzozowska, Paweł Bohater, Małgorzata Bohater, Patrycja Downarowicz, Magdalena Tomasz.: Prosthodontic rehabilitation of crossbite occlusion - a case report W:Wellness and support in good health and sickness : praca zbiorowa ; pod red. Henryka Wiktora; Lublin : NeuroCentrum, 2008; s.131-135 ISBN 978-83-61495-40-6
 21. Wojciech Pawlak, Barbara Warych, Henryk Kaczkowski, Rafał Nowak, Patrycja Downarowicz.: Leczenie ortodontyczno-chirurgiczne kostnego zgryzu otwartego u pacjentów dorosłych = Surgical-orthodontic treatment of an open bite in adult patients W:13 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Wrocław, 09-12.09.2009 r.; s.48 poz.R13
 22. Patrycja Downarowicz, Joanna Antoszewska, Anna Kozanecka, Małgorzata Bohater, Teresa Matthews-Brzozowska.: A comparative analysis of diagnostic casts of patients with mandibular prognathism, treated orthodontically W:85th Congress of the European Orthodontic Society. Helsinki, Finland, June 10-14, 2009. Abstracts; s.109 poz.SP294
 23. Patrycja Downarowicz, Beata Kawala, Teresa Matthews-Brzozowska, Wojciech Pawlak, Barbara Warych.: Changes in tongue space in class III patients treated by orthodontic and orthodontic/surgical methods W:85th Congress of the European Orthodontic Society. Helsinki, Finland, June 10-14, 2009. Abstracts; s.182 poz.CP141
 24. Małgorzata Bohater, Teresa Matthews-Brzozowska, Joanna Antoszewska, Patrycja Downarowicz, Beata Kawala.: Comparison of therapy in adult subjects with crowded anterior teeth - single incisor expansion, proclination or extraction? W:85th Congress of the European Orthodontic Society. Helsinki, Finland, June 10-14, 2009. Abstracts; s.49-50 poz.SP030
 25. Małgorzata Bohater, Teresa Matthews-Brzozowska, Beata Kawala, Patrycja Downarowicz, Joanna Antoszewska.: Treatment effects and changes in orthodontic indices in patients with anterior crowding W:85th Congress of the European Orthodontic Society. Helsinki, Finland, June 10-14, 2009. Abstracts; s.48-49 poz.SP026
 26. Patrycja Downarowicz, Beata Kawala, Teresa Matthews-Brzozowska.: Metody leczenia i wybór czasu terapii ortodontycznej w przypadkach szkieletowej wady klasy III - przegląd piśmiennictwa Dent.Forum 2009 Vol.37 no.1; s.73-76
 27. Patrycja Downarowicz, Marcin Mikulewicz, Teresa Matthews-Brzozowska.: Analiza zmian morfometrycznych u pacjentów z III klasą szkieletową leczonych metodą kamuflażu ortodontycznego Dent.Med.Probl. 2009 Vol.46 no.3; s.301-305
 28. Patrycja Downarowicz, Marcin Mikulewicz, Alina Strzałkowska, Wojciech Pawlak.: Obustronne strzałkowe oraz skośne rozszczepienie gałęzi i trzonu żuchwy jako metody leczenia chirurgicznego III klasy szkieletowej - przegląd piśmiennictwa i opis przypadku Dent.Med.Probl. 2009 Vol.46 no.3; s.346-353
 29. Patrycja Downarowicz, Marta Szumielewicz, Wojciech Pawlak, Barbara Warych.: Orthodonto-surgical treatment of skeletal open bite - case report Dent.Med.Probl. 2009 Vol.46 no.3; s.359-364
 30. Patrycja Downarowicz, Teresa Matthews-Brzozowska, Beata Kawala, Wojciech Pawlak, Barbara Warych.: Zmiany powierzchni dla języka pacjentów z III klasą szkieletową leczonych metodą ortodontyczną i ortodontyczno-chirurgiczną Dent.Med.Probl. 2009 Vol.46 no.3; s.295-300
 31. Patrycja Downarowicz.: Porównawcza analiza cefalometryczna przed i po leczeniu pacjentów z prognacją żuchwy metodą chirurgiczną lub ortodontyczną = Comparative cephalometric analysis before and after treatment of patients with mandibular prognatism treated orthodontically or surgically W:14. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Warszawa 30 .09-03.10.2010; s.46-47 poz.R 2.1
 32. Patrycja Downarowicz, Myroslava Drohomyretska.: Wada szkieletowa klasy III. Etiologia, diagnostyka, leczenie - na podstawie piśmiennictwa i opisu przypadku Mag.Stomatol. 2011 R.21 nr 12; s.58-62
 33. Patrycja Downarowicz, Teresa Matthews-Brzozowska, Beata Kawala, Myroslava Drohomyretska.: Dynamic changes in morphometric analysis in patients following Class III bimaxillary surgery Adv.Clin.Exp.Med. 2012 Vol.21 no.1; s.93-97
 34. Marcin Mikulewicz, Katarzyna Chojnacka, Barbara Woźniak, Patrycja Downarowicz.: Release of metal ions from orthodontic appliances: an in vitro study Biol.Trace Elem.Res. 2012 Vol.146 no.2; s.272-280; doi: 10.1007/s12011-011-9233-4
 35. Patrycja Downarowicz, RafałNowak.: Dystrakcja podniebienia jako metoda ekspansji szczęki = Transpalatal distraction as a method of maxillary expansion W:17. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Kazimierz Dolny, 25-28.09.2013; s.11 poz.R3
 36. Patrycja Downarowicz, Marzena Karolczak.: Przygotowanie ortodontyczne pacjentki z wadą szkieletową klasy III do zabiegu ortognatycznego z postępowaniem laboratoryjnym Dent.Labor 2014 nr 4; s.90-94
 37. Patrycja Downarowicz, Wojciech Pawlak, Marcin Mikulewicz.: Estetyka uśmiechu i twarzy - leczenie ortodontyczne pacjenta z wadą klasy II do zabiegu ortognatycznego = The smile and the face aesthetic - the orthodontic treatment of the patient with Class II malocclusion for orthognatic surgery W:18. Zjazd PTO [Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego]. Szczecin, 16-19.09.2015 r. Program zjazdu [i streszczenia]; s.61 poz.3
 38. Patrycja Downarowicz, Magdalena Nadolna-Karpińska, Marcin Mikulewicz.: Leczenie ortodontyczno-implantologiczne pacjentki z brakami w uzębieniu - problem interdyscyplinarny = The combined orthodontics and implantoplogy of the patient with teeth missing - an interdisciplinary problem W:18. Zjazd PTO [Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego]. Szczecin, 16-19.09.2015 r. Program zjazdu [i streszczenia]; s.59 poz.1
 39. Patrycja Downarowicz, Beata Kawala, Marcin Mikulewicz.: Przygotowanie ortodontyczne pacjentów z wadami szkieletowymi klasy III do zabiegów ortognatycznych = The orthodontic preparation of the patients with Class III skeletal discrepancies for orthognathic surgery W:18. Zjazd PTO [Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego]. Szczecin, 16-19.09.2015 r. Program zjazdu [i streszczenia]; s.50 poz.22
 40. Patrycja Downarowicz, Marcin Mikulewicz.: Zęby zatrzymane i dodatkowe - opis przypadku = The impacted and the supernumerary teeth - a case report W:18. Zjazd PTO [Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego]. Szczecin, 16-19.09.2015 r. Program zjazdu [i streszczenia]; s.60 poz.2
 41. Patrycja Downarowicz, Beata Kawala.: Estetyka uśmiechu i twarzy - chirurgiczne leczenie wady szkieletowej klasy III z przygotowaniem ortodontycznym. Opis przypadku Mag.Stomatol. 2015 R.25 nr 9; s.26-28
 42. Patrycja Downarowicz, Rafał Nowak, Beata Kawala.: Współpraca lekarza ortodonty z chirurgiem szczękowo-twarzowym w procedurach chirurgicznych = Cooperation between the orthodontist with maxillofacial surgeon in surgical procedures W:19. Zjazd PTO [Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego]. Olsztyn, 21-24 września 2016 r.; s.65-66
 43. Patrycja Downarowicz, Dorota Kustrzycka, Marcin Mikulewicz.: Combined orthodontic-surgical treatment of class III dentofacial deformity - case report W:92nd Congress of the European Orthodontic Society - EOS 2016. Stockholm, Sweden, 11-16 June 2016. Clinical posters - abstracts [online]; poz.CP36 [Dostęp 20.06.2016]. Dostępny w: http://www.eos2016.org/oral-presentation-abstract.html
 44. Patrycja Downarowicz, Marcin Mikulewicz.: Combined orthodontics and implantology in an adult patient with many missing teeth - case report W:92nd Congress of the European Orthodontic Society - EOS 2016. Stockholm, Sweden, 11-16 June 2016. Clinical posters - abstracts [online]; poz.CP35 [Dostęp 20.06.2016]. Dostępny w: http://www.eos2016.org/oral-presentation-abstract.html
 45. Patrycja Downarowicz, Beata Kawala, Rafał Nowak.: Combined orthodontic and surgical treatment of skeletal class III malocclusion: a case report Dent.Med.Probl. 2016 Vol.53 no.3; s.424-429
 46. Patrycja Downarowicz, Beata Kawala, Wiesław Kurlej, Natalia Mandzios, Katarzyna Staszak.: Dobrostan a wiek w zakresie układu stomatognatycznego W:Dobrostan a stan zdrowia ; red. nauk. Józef Tatarczuk, Małgorzata Markowska; Lublin : NeuroCentrum, 2016; s.49-59 ISBN 978-83-61495-55-0
 47. Patrycja Downarowicz.: Leczenie skomplikowanych przypadków - od ortodoncji do chirurgii ortodontycznej W:II Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej we współpracą z Katedrą Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wrocław, 14-16 kwietnia 2016; s.8

Certyfikaty