71/78 33936

Leczenie ortodontyczne dzieci

Jest postępowaniem mającym na celu korektę wady zgryzu lub wady ustawienia zębów u dzieci. Najczęściej są to dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Leczenie to określamy również mianem leczenia I fazy przed montażem aparatu stałego cienkołukowego.