71/78 33936

Pierwsza wizyta u lekarza ortodonty

Założenie aparatu stałego poprzedzone jest wykonaniem pełnej diagnostyki, postawienia prawidłowego rozpoznania wady a następnie opracowaniem indywidualnego planu leczenia dla każdego pacjenta. Jest to warunkiem uzyskania prostych zębów, optymalnej okluzji oraz poprawy estetyki rysów twarzy. Zindywidualizowane plany leczenia służą osiągnieciu stabilnych rezultatów leczenia.

W trakcie pierwszej wizyty (trwającej około 30 minut) przeprowadzana jest konsultacja ortodontyczna. Rozmowa z pacjentem ma na celu ustalenie oczekiwań pacjenta co do wyniku leczenia ortodontycznego.

Pierwsza wizyta

Omawianie planu leczenia


Ustalenie indywidualnego planu leczenia obejmuje wykonanie badania klinicznego obejmującego badanie zębów i zgryzu, analizę twarzy pacjenta, analizę skanów/modeli diagnostycznych, analizę zdjęcia pantomograficznego, komputerową analizę zdjęcia telerentgenowskiego bocznego głowy, ustalenie diagnozy i wybór odpowiedniej metody leczenia. Na tej wizycie pobierane są wyciski szczęki i żuchwy w celu odlania modelu gipsowego. Dla uzyskania pełnej informacji o stanie uzębienia konieczne jest posiadanie aktualnego (nie starszego niż rok) panoramicznego zdjęcia rentgenowskiego.

Pierwsza wizyta

Wykonywanie fotografii wewnątrzustnych


W trakcie wizyty wykonywane są zdjęcia zgryzu i twarzy pacjenta aparatem fotograficznym.

Po badaniu informujemy o planie leczenia ortodontycznego, jego przebiegu, stosowanych aparatach ortodontycznych, orientacyjnym czasie trwania oraz kosztach. W przypadku bardziej skomplikowanych wad, kiedy konieczna jest dokładna analiza modeli lub wykonanie dodatkowych zdjęć rentgenowskich, umawiamy się na kolejną wizytę w celu przedstawienia ostatecznego planu leczenia. Zgoda pacjenta na leczenie ortodontyczne wiąże się z podpisaniem umowy gwarantującej bezpieczeństwo i wysoką jakość oferowanych usług.

Zapraszamy serdcznie na pierwszą wizytę konsultacyjną!

Pierwsza wizyta Pierwsza wizyta

Umów sie na wizytę

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub on-line. Aby zapisać się na wizytę wystarczy wypełnić formularz

Umów się na wizytę