71/78 33936

Szkolenie w Barcelonie – część III

Szkolenie w Barcelonie – część IIIW dniach 27.03 - 1.04.2017 dr Patrycja Downarowicz uczestniczyła w III części kursu „Eksperta w dziedzinie ortodoncji przedchirurgicznej i chirurgii ortognatycznej” na Międzynarodowym Uniwersytecie Katalońskim w Barcelonie. Interesującą częścią tego szkolenia była możliwość przyglądania się, na sali operacyjnej Kliniki Teknon, zabiegowi ortognatycznemu i zabiegowi rynoplastyki przeprowadzanych przez profesora Federico Hernandez Alfaro.